دانلود فایل با عنوان دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه انرژی خورشیدی,سیستم فتوولتائیک,سوخت های فسیلی,سیستم های گرمایش خورشیدی,دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی,دانلود پایان نامه مهندسی برق,دانلود پایان نامه برق

دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

مقدمه

محدود بودن سوخت های فسیلی بر روی زمین و همچنین اثرات سوئی كه در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال یك منبع انرژی دیگر برای ادامه حیات خود در روی زمین باشد برای ادامه حیات بشر می تواند دو راه را در پیش گیرد اول اینكه به دنبال راهی برای كنترل همجوشی هسته ای باشد و دوم اینكه بتواند از انرژی خورشید كه سرچشمه تمام انرژی های روی زمین است استفاده كند.

استفاده از انرژی خورشید سابقه تاریخی زیادی دارد البته این استفاده بیشتر محدود به انرژی گرمایی خورشید بوده است. در فصل دوم به طور مختصر در این رابطه مطالبی ارائه شده است.در فصل سوم به طور مختصر در مورد ساختار ملكولی موادی بحث شده است كه در مبحث فتوولتائیك استفاده می شوند.در فصل چهارم كاربردهای انرژی خورشیدی در دنیای امروز آورده شده است. مبحث های این فصل در مورد فعالیت هایی است كه در آنها از انرژی گرمایی خورشید استفادهمی شود.

در فصل پنجم مواردی كه در عملكرد یك سیستم خورشیدی مؤثر می باشند مثل تشعشع خورشید، درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا اشاره و توضیح مختصری در رابطه با آنها آورده شده است.فصل های ششم، هفتم، هشتم و نهم بیشتر به معرفی سلول های خورشیدی پرداخته شده است. اینكه سلول های خورشیدی چیست نیازهای یك سلول خورشیدی، این سلول ها چگونه ساخته می شوند و این كه سلول های خورشیدی چگونه كار می كنند در فصل دهم اجزای یك مدار فتوولتائیك روش انتخاب آنها و توضیحاتی در مورد آنها آورده شده است. صفحه های خورشیدی، باتری، تبدیل كننده، شارژ كنترلر، اجزای اصلی این مدار هستند در فصل یازدهم و دوازدهم دسته بندی سلول های PV و انواع مختلف این سیستم ها ارائه شده است در فصل سیزدهم عملكرد این اعضاء در شرایط متغییر توضیح داده شده است شرایط محیط و تابش خورشید بر روی عملكرد این سلول ها تأثیر زیادی دارد. در فصل بعدی در مورد متمركز كننده های نور خورشید و تأثیر استفاده از آنها بر روی صفحات خورشیدی آورده شده است.

در فصل های پانزدهم و شانزدهم در مورد صنعت PV و مطالعاتی كه در حال حاضر در روی این صفحات در حال انجام است اشاره شده است در فصل نوزدهم مثال هایی از كاربرد فتوولتائیك ها در دنیای امروز آورده شده است. بیشتر این فعالیت ها منحصر به مكان هایی می شود كه از شبكه برق دور هستند و آوردن شبكه برق محلی به این نقاط مقرون به صرفه نیست در فصل بیستم مقاله ای در مورد تحلیل استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیك در یكی از شهرهای آمریكا آورده شده است كه مقرون به صرفه بودن این سیستم را برای استفاده بررسی می كند.فصل آخر در مورد طراحی و ساخت یك سیستم PV برای تولید برق DC و AC است در این فصل محاسبات لازم برای طراحی با مشخصات دقیق اجزای مدار آورده شده است این كه این سیستم برای استفاده مقرون به صرفه است یا نه در فصل نتیجه گیری آورده شده است.

کلمات کلیدی:

انرژی خورشیدی

سیستم فتوولتائیک

سوخت های فسیلی

سیستم های گرمایش خورشیدی

فهرست

فصل اول 1

مقدمه 1

فصل دوم نیروی خورشیدی در تاریخ 4

فصل سوم ساختار اتمی وتولید الکتریسیته 9

فصل چهارم فعالیت های مرتبط با انرژی خورشیدی 12

4-1 سیستم های گرمایش خورشیدی آبی و هوایی 13

4-2 خشك كردن 14

4- 3 استخر خورشیدی 15

4-4 نیروگاه های خورشیدی : 16

فصل پنجم عملكرد سیستم خورشیدی 18

5-1 تشعشع خورشید : 19

مقدار ثابت خورشید : 19

شدت تابش : 20

انحراف محور زمین : 20

شرایط اتمسفر یك 21

فصل ششم سلولهای خورشیدی چه هستند 24

فصل هفتم نیازهای سلولهای خورشیدی 26

فصل هشتم چگونه سلولهای خورشیدی ساخته می شوند 28

شكل 1- a) سلولهای خورشیدی كریستال مجزا در صفحه 29

شكل b-1) صفحه خورشیدی پلی كریستال 29

شكل c-1 ) صفحه خورشیدی a-si 29

(شكل 2) 31

فصل نهم سلولهای خورشیدی چگونه كار می كنند 33

فصل دهم اجزای یك سیستم فتوولتائیك ، 37

روش انتخاب و توضیحاتی در مورد آنها 37

صفحه‌های خورشیدی ( Solar Panel) : 37

الف) كریستالین سیلیکن ( Crystaline silicon) : 37

ب) سیلیکن‌های بی‌شكل (Amorphous Silicon) : 38

10-2 نحوة قرار گرفتن پانل‌های خورشیدی : 38

مراحل انتخاب اندازه باتری : 41

انتخاب نوع باتری : 42

10-4 تبدیل كننده ( Inverter) : 42

10-5 شارژ كنترلر (Charge Controller) : 43

10-6 كابل‌ها ( Wiring) : 43

فصل یازدهم دسته بندی مدل‌های PV ( سلولها فتوولتائیك) 45

فصل دوازدهم انواع مختلف سیستم‌های PV 48

12-1 Small Stand- alone System 48

12-2 grid-tie Solar system 49

12-3 Complete- Stand- alone Solar System 49

12-4 Hybrid – Solar electric and Generator combination system 50

فصل سیزدهم تحلیل یک مدار PV وبررسی عملکرد اعضاء در شرایط متغیر 52

شكل 5- قسمتهای سیستم PV 55

شكل 6) ردیابی اشعه 56

شكل 7- نمودار نشان دادن 56

فصل چهاردهم معتبر بودن PV ها 59

شكل 8 - نمودار هزینه اجزای سیستم PV و كاهش قیمت با زمان را نشان می دهد 60

فصل پانزدهم متمركزکننده های PV 62

شكل 9 - سیستم متمركزکننده PV 63

فصل شانزدهم ساختمان تركیبی PV 64

شكل 10- تركیب سلولهای PV در یك ساختمان 65

فصل هفدهم صنعت PV 66

فصل هجدهم كاربردهای متداول و پیشرفت 68

(شکل12.مرکزPVکالباری) 69

فصل نوزدهم كاربرهای دیگر فوتوولتائیكها 70

19-1سیستم حفاظتی كاتدی 70

19-2 حصارهای الكتریكی 70

19-3 سیستم های نور پردازی از راه دور 71

19-4 سیستمهای مخابراتی و نظارت از راه دور 72

19-7 سیستمهای عمل آوری آب 74

فصل بیستم برآورد میزان تابش خورشید به یكی 75

برآورد هزینه : 76

استهلاك چنین سیستمی را چگونه می‌توان محاسبه كرد ؟ 79

فصل بیست و یکم آینده 80

فصل بیست و دوم طراحی و ساخت 82

اجزای این مدار عبارتند از: 82

ادامه مطلب و دریافت فایل

همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا:سیستم OFDM,همزمانی در زمان با روش نابینا,روشهای دقیق تخمین فرکانسی,همزمانی در زمان با سیگنال پایلوت,همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا,دانلود مقاله سیستم OFDM,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق

بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران:عزت نفس,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره,بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر,عوامل موثر بر رشد عزت نفس,روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس,عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه علوم تربیتی

پاورپوینت آشنایی با پست های گازی:پاورپوینت آشنایی با پست های گازی,آشنایی با پست های گازی,پست های گازی,فلسفه وجودی پست های گازی, دلیل احداث پست گازی ,اثر ميزان رطوبت در گاز ,نصب و راه اندازی GIS,بررسی جنبه های اقتصادی GIS,مزایای عمده GIS,مقایسه هزینه GIS در مقابل AIS ,

فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه:فتوت نامه,رسائل خاکساریه,دانلود مقاله فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه رشته ادبیات,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید پایان نامه ادبیات

بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی:بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی

پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات):پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری,پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری,پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات ,پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادی و بیات ,پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادی و بیات,

السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی:السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان:بزهکاری,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان,بررسی تاثیر اخبار تلویزیون بر بزهكاری كودكان و نوجوانان,بررسی تاثیر مطبوعات بر بزهكاری كودكان و نوجوانان ,نقش ارتباطات در توانمند سازی افراد برای شاد زیستن,انجام پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته علوم تر

نقد مرور زمان:تعریف مرور زمان,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,نقد مرور زمان‌ كیفری‌,مرور زمان در فقه‌ سنت,مرور زمان کیفری در فقه‌ امامیه,دانلود پایان نامه مرور زمان,بررسی نظرات مختلف فقهای شیعه و سنی در مورد مرور زمان

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی:تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,مبانی نظری تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,مبانی نظری میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,مبانی نظری تاثیرات فناوری اطلاعات بر ابعاد